پاسخ به : درباره کارت گرافیک


عضو
جم مگ on #788

کارت گرافیک ATI هم خوبه!